Governing Body, The Mahila Mahavidyalaya Samiti, Kaithal

 

Sr. No Name Designation
1 Sh. Jagdish Bahadur Khurania President
2. Sh. Ram Bahadur Khurania General Secretary
3. Sh. Subash Sharma Vice-President
4. Sh. Bal Krishan Latka Vice-President
5. Sh. Jai Chand Bajaj Vice-President
6. Sh. Suresh Gupta Joint Secretary
7. Sh. Satish Chawla Joint Secretary
8. Sh. Narsi Mittal Treasurer
9. Sh. Babu Ram Mangal Member
10. Sh. Subash Chand Goel Member
11. Sh. Naresh Kumar Member
12. Sh. Rajat Khurania Member
13. Sh. Anurag Sikka Member
14. Sh. Dev Priya Gupta Member
15. Sh. Sumit Kumar Member
16. Sh. Ram Sarup Gupta Member
17. Sh. Ravi Bindlish Member
18. Sh. Ram Niwas Mittal Member
19. Sh. Moman Das Khurania Member

 

Governing Body, Indira Gandhi Mahila Mahavidyalaya, Kaithal

Sr. No. Name Designation
1 Sh.Ram Bahadur Khurania President
2. Sh. Arvind Kumar Khurania Vice-President
3 Sh.Narender Kumar Miglani General Secretary
4 Sh.Bal Krishan Latka Treasurer
5 Sh.H.L. Miglani Member
6 Sh.Subash Sharma Member
7 Sh. Satish Kumar Jain Member
8 Sh.Puneet Gupta Member
9 Sh.Som Parkash Mangla Member
10 Sh. Satpal Khanijo Member
11 Sh. Subash Chand Goel Member
12 Sh. Keshav Pal Member
13 Sh. Bal Raj Mittal Member
14 Sh. Parveen Kumar Bindlish Member
15 Sh. Inderjeet Sardana Member
16 Dr. Arti Garg Offg.Principal,Member Secretary
17 Principal Govt. College Karnal D.H.E. Nominee
18 Dr. Sushma Garg Asst. Prof. Hindu Girls COllege, Jind V.C. Nominee
19 Ms. Seema Goel Teaching Staff Representative
20 Ms. Shweta Tanwar Teaching Staff Representative
21 Sh. Amar Nath Goel Non-Teaching Staff Representative